Børns motoriske udvikling

Børns motoriske udvikling

Børns motoriske udvikling

  • Er du usikker på om dit barns motorik er god nok?
  • Har der været mange startvanskeligheder?
  • Er dit barn for tidligt født?

Hvad end årsagen er, har du måske et ønske om, at jeg tjekker dit barns motoriske udvikling. 

Vejledning, observation og supervision

Det er en screening og observation, hvor jeg bruger dels mine mange års erfaring med babyer, men også mine ergoterapeutiske viden til at kunne udtale mig, og give en relevant kvalificeret udtagelse om barnets motoriske udvikling.

Børns motoriske udvikling består af mange forskellige aspekter - alt fra motorik til psykosociale forhold.

Jeg tjekker de basale ting som kontakt-, sutte-, pludre-, legeevne og de specifikke motoriske ting barnet skal kunne i den pågældende fase. Som eksempel kan nævnes gribe/slippe, lægge puslespil, grovmotorik som at stå, sidde, kravle, gå, hoppe, løbe, gå på trapper, rejse sætte sig mv. Ting som tonus, hypermobilitet og sansemotoriske spørgsmål, bliver også vurderet. De mere psykosociale forhold såsom separationsevnen, er barnet åbent, legesyg, glad, særlig følsom, meget stille mv., tager jeg også med i min samlede vurdering om dit barns motorik og udvikling.

I barnets vante omgivelser

Jeg kommer altid til jer og vurderer forholdene i barnets eget hjem.

Jeg laver en mundtlig vurdering udefra, hvad jeg ser og instruerer i øvelser og ting, der skal gøres. Hvis jeg råder til, at barnets institution bliver involveret, er de velkomne til at kontakte mig for en uddybet forklaring. Ønsker I en skriftlig udtagelse om barnets motoriske udvikling, kan I få det mod betaling.

Vurderer jeg, at man skal videre til andet tjek eller spørge anden til råds hos evt. læge, psykolog, PPR, sundhedsplejerske eller alternativ behandler anbefales det naturligvis. Jeg er stor tilhænger, af at vi alle har forskellige evner og indfaldsvinkler, så jeg er ikke tilbageholdende med at anbefale andre eller andet der skal gøres.

At blive nybagte forældre kan være en stor mundfuld og tingene er ikke altid lige nemme. Typiske problemstillinger indenfor fx søvn, mad/spisning, amning, grænser, overstimulering, søskende, rutiner mv. er noget jeg ofte kommer omkring i kontakten med småbørnsfamilier, og vurderer jeg, at der skal særlige redskaber til at lette disse ting eller indøvelse af nye mønstre, tager jeg det med på mine hjemmebesøg.

Se priser for tjek af dit barns motoriske udvikling.